PERSONVERNERKLÆRING

Norse Offshore er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger som samles inn når du kontakter Norse Offshore AS. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er din henvendelse og aksept av våre betingelser samt ev. kjøp hos oss.

1. Hvilke personopplysninger behandler Norse Offshore AS

 • Fornavn og etternavn
 • Adresse
 • Telefon
 • Epost
 • Firmanavn og org.nr
 • Kontaktperson

2. Hva brukes personopplysningene til?

Norse Offshore AS bruker personopplysningene for å håndtere ditt kundeforhold til oss.
Vi kan bruke dine opplysninger til følgende formål:

 • For å behandle henvendelser
 • Foreta befaringer om ønskelig
 • Ev. bestille varer
 • Ev. sende faktura
 • For å teste og forbedre systemene vi benytter for å tilby tjenester
 • For å kunne kommunisere
 • For å ev. sende deg spørreundersøkelser

Informasjonen vi får vil bli brukt til å kontakte deg og vi vil kun innhente informasjon som er nødvendig for det aktuelle formålet det skal brukes til.

3. Utlevering av personopplysninger

Vi selger ikke personopplysninger til markedsføringsformål til andre selskaper. Vi kan bare dele dine personopplysninger i følgende tilfeller:

 • Med tredjeparter, når bestilling omfatter varer som leveres av tredjepart
 • Med tredjepartsleverandør som utfører oppgaver eller arbeid på våre vegne og etter våre instrukser
 • Med offentlige myndigheter eller etater når det er påkrevd i hht lovgigning, rettsavgjørelser eller rettskraftig vedtak fra myndighetene

4. Hvor lagres dine personlige opplysninger?

Din informasjon blir lagret i vårt datasystem. Vi har god sikkerhet på dette og kun nødvendig personell har tilgang til aktuelle opplysninger.

5. Hvilke rettigheter har du?

 • Du kan be om at vi sletter din personlige informasjon fra vårt register. Vi kan ikke slette data som loven krever at vi beholder.
 • Du kan be om en korrigering av din informasjon hvis du anser den som feil.
 • Du kan be om kopi av den personlige informasjonen vi har om deg.