Tjenester

Norse Offshore har hovedkontor i Tananger, utenfor Stavanger. Vi er i dag involvert i oppdrag i Nordsjøen, men er åpen for internasjonale oppdrag.

Selskapet ble stiftet i 2000 og etter 10 år med ekspansjon og vekst, kan Norse Offshore tilby:

  • Erfarent fagpersonell
  • Høyt kompetansenivå
  • Fokus på kundens behov
  • Fleksibilitet
  • Rask levering
  • Høyt service nivå
  • Punktlighet

Norse Offshore ønsker å fremstå som et forbilde som skaper tillit hos våre kunder og trygghet for egne ansatte.

For ledelsen i Norse Offshore er HMS et satsingsområde som skal forbedres kontinuerlig og etableres i alle prosesser og system i hele organisasjonen. Videre skal relevante lover, forskrifter og etiske retningslinjer følges.