Ledelse

Jan Stangeland
Adm. Direktør

Tone Jåsund
Senior Ressurs-koordinator

Roger Hegerland
Ressurs-koordinator/Økonomi

Karin Kolnes Johansen
Økonomisjef

Torstein Haavik
Fagansvarlig prosess