Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Norse Offshore skal utvikle en kultur som stimulerer og sikrer at vi oppnår de beste HMS resultatene. I Norse Offshore arbeider vi kontinuerlig med å skape et godt og sikkert miljø for våre ansatte. Våre ansatte er vår viktigste ressurs og vi ønsker å skape et trygt og stimulerende arbeidsmiljø, som fostrer og fremmer en kultur som er bygd på tillit, respekt, samarbeid, kommunikasjon og engasjement.

Vi vil gjøre dette ved å gjennomføre alle våre aktiviteter med respekt for de ansatte og gjennom fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) i vår virksomhetsstyring og i våre beslutninger. Ingen aktiviteter er så viktige at de skal gjennomføres med risiko for helse og/eller sikkerhet.

Vår HMS politikk er forankret i, og en viktig del av, vår langsiktige strategi og målsettinger. Norse Offshore har systemer og rutiner for HMS-ledelse som skal overvåke og sikre at vår drift er i overensstemmelse med våre HMS-policy, gjeldende lovverk, forskrifter og etiske retningslinjer.

 

Sertifiseringer

Vi innehar sertifisering av Achilles.

Achilles Logo