Vår virksomhet

Norse Offshore har siden 2000 vært leverandør av personaltjenester til offshore-industrien i Norge.

Personell fra Norse Offshore har opp gjennom årene utført oppdrag på:

  • faste installasjoner
  • flytende installasjoner, floteller
  • petroleumsanlegg på land
  • verft

Vårt personellspekter er vidt og omhandler bl.a.:

Drift Vedlikehold Helse
Prosessoperatører Mekanikere Sykepleiere
HFIS-operatører Elektrikere Sykepleier/radioop.
Produksjonsledere Rørleggere
Kranførere/flaggmenn Sveisere
Materialforvaltere
DP-operatører/marine-advisor
Dekksarbeidere
Radiooperatører/dispatcher
Logistikkmedarbeidere

Det er Norge og Nordsjøen som er vårt satsningsområde, men vi påtar oss gjerne internasjonale oppdrag.

 

Rigteam har blitt til Norse Offshore

Rigteam er godt fornøyd med 2009 med positiv utvikling og godt samarbeid.

Med virkning fra 1.1.2010 endret Rigteam AS sitt foretaksnavn til Norse Offshore AS. Navneendringen reflekterer selskapets samlokalisering, felles funksjoner og samarbeid med Norse Technology AS.

Virksomheten i selskapet videreføres for øvrig uten endringer, og Norse Offshore AS vil fortsatt ha samme organisasjonsnummer: 882 106 012 MVA.

 

Samarbeid med Norse Technology

Selskapet har gjennom sin lokalisering et integrert samarbeid med Norse Technology AS, som er totalleverandør av elektro, instrument og telekommunikasjon til offshore industrien. Gå til www.norse-tech.no.